maandag, februari 26, 2007

Mijn welgemeende excuses

Soms maken we als mens fouten. Onbedoelde fouten.

Zojuist heb ik een telefoongesprek gehad met mevr. Bouman die in het EMC verantwoordelijk is voor de pre-operatieve zorg. Naar nu blijkt heb ik in het ziekenhuis de verkeerde naam doorgekregen van de daar toen aanwezige artsen. Mevr. Bouman had op de bewuste dag een vrije dag en was dus niet aanwezig in de kamer bij mijn vader. Helaas kan ik niet zeggen wie het wel was...

Mevr. Bouman, en alle naaste betrokkenen, bij deze mijn welgemeende excuses voor deze persoonsverwisseling. Ik ben er tenonrechte van uit gegaan dat de lijst die aan mij ter beschikking is gesteld de juiste was...

Gelukkig had mevrouw Bouman zelf ook al contact opgenomen met de ene blog waar het artikel ook stond. Ik heb hen zelf ook nog gebeld en zij nemen het artikel vandaag van de blog af.

Het artikel op deze site blijft staan, maar nu met (...) totdat ik de juiste naam kan invullen.

Hier leer ik weer uit dat ook in tijden van emotionele druk het controleren van de feiten een noodzakelijkheid is...

Jan de Zwarte